SƠN - MỰC IN

Một số thiết bị thí nghiệm trong ngành sơn – mực in như: tủ so màu, bóng đèn so màu, thước kéo sơn, cốc đo độ nhớt, cốc đo tỷ trọng, máy kiểm tra độ bền sơn,……