HÃNG 3NH - TRUNG QUỐC

Hãng 3nh chuyên cung cấp các máy so màu dùng để kiểm tra màu sắc của nhựa, sơn, giấy,…..