TILO - TRUNG QUỐC

Hãng Tilo chuyên cung cấp các tủ ánh sáng để xem màu sắc của vải, sơn, nhựa, giấy một cách chuẩn xác theo tiêu chuẩn