THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

Công ty chúng tôi cung cấp một số thiết bị thí nghiệm cơ bản như: Cân phân tích, cân sấy ẩm, micropipet, tủ hút, tủ sấy, kính hiển vi,….