HÃNG EUROMEX - HÀ LAN

Hãng Euromex chuyên cung cấp kính hiển vi được dùng nhiều trong phòng thí nghiệm vi sinh, môi tường, sinh hóa,…..