HÃNG-VELP

Hãng Velp cung cấp bếp đun mẫu, máy khuấy từ gia nhiệt, máy đồng hóa, máy lắc Vortex,…..