Giới thiệu

Công ty cổ phần công nghệ Hiển Long


Chuyên cung cấp thiết bị thí nghiệm các ngành:

  • Thực phẩm
  • Môi trường
  • Bao bì
  • Sơn – mực in
  • Dược phẩm